fbpx

Postanowienia noworoczne? Pijana byłam

plakat postanowienia noworoczne? żartowałam